Финляндия, финский язык и все о нем

34. Vappu Helsingissä.
34. Vappu Helsingissä.
- Voi miten tässä on ihana lämmin. – Ой, как здесь замечательно тепло.
- Niin on. Tähän portaalle tulее yhtään. Pysyisipä ilma näin hyvänä ensi viikon asti. – Так. На эту лестницу приходит любой. Осталась бы погода такой хорошей до следующей недели.
- Ai niin ensi viikolla on jo Vappu. Täällä se on opiskelijoiden juhla. – Ай, так на следующей неделе уже 1 мая. Здесь это праздник студентов.
- Opiskelijoiden, työläisten ja kevään. Mutta sinähän olit täällä viime vuonna Vappuna? – Студентов, рабочих и весны. Но ты же была здесь в прошлом году на первое мая.
- En ollut. Olin juuri silloin käymässä Saksassa hautajaisessa. Isoisäni kuoli kahdeskymmenesviides huhtikuuta. – Не была. Я была именно тогда в Германии на похоронах. Мой дедушка умер 25 апреля.
- Voi miten ikävää. Oliko hän sairas? - Ой, как жаль. Он болел?
- Ei. Hän kuoli vanhuuteen. Hän oli 86 vuotias. – Нет. Он умер от старости. Ему было 86 лет.
- Harvoin vanhaksi elää. – Редко живут до старости.
- Mutta siitä Vapusta vielä. Se on oikeasta suomalaista karnevaali. Kaduilla myydään kaikelaista tavaraa: ilmapalloja, pilleja, rumija naamareita ja muuta sellaista. Vappu aletaan viettää Vapun aattona, siis huhtikuun viimeisena päivänä. Se alkaa Helsingissa aina samalla rituaalilla. Illalla kello kuusi nuoret ylioppilaat panevat ylioppilaslakin Havis Amandan päähän. – Но об этом Первомае ещё. Это настоящий финский карнавал. На улицах продают различные товары: воздушные шары, дудочки, ужасные маски и тому подобное. Первомай начинают проводить в канун первого мая, именно в последний день апреля. Он начинается в Хельсинки всегда с одного и того же ритуала. Вечером в шесть часов молодые студенты надевают студенческую фуражку на голову Хавис Аманды.
- Kenen päähän? – На чью голову?
- Ei kenenkään. Havis Amanda on se patsas kauppatorilla siinä Esplanadinpuiston vieressä. – Не на чью. Хавис Аманда – это памятник на рыночной площади там, рядом с парком Эспланади.
- Ai, se on alaston kaunotar. - Ай, это обнаженная красавица.
- Niin. No sen jälkeen kaikki oppilaat panevat valkolakin päähänsä, ja sitten sitä pidetään koko Vappu. – Так. Но после этого все учащиеся надевают белые фуражки на себя, и потом их носят весь первомай.
- Miksi sitä oikein pidetään? – Почему это действительно необходимо?
- Nykyään se onpa traditio. Vuosi sadan alussa sе oli varmasti jonkilainen oppinen sydänmerkki, siihen aikaan oppilaat oli hyvin tärkeitä henkilöitä. Sillä suomen kielin sivistyneistö oli suomen tulevaisuuden toivo. Nykyäänkin ylioppilaslakin voi hankkia vain jos on suorittanut ylioppilastutkinnon. – Сейчас это традиция. В начале столетия это был наверняка своего рода знак учащегося, в то время студенты были очень важными персонами. Таким образом, финноязычная интеллигенция была надеждой финского будущего. Сейчас студенческую фуражку можно приобрести только, если сдал экзамен на аттестат зрелости.
- Keneltä minä voisin lainata sellaisen oppilaslakin? – У кого я могла бы одолжить такую фуражку?
- Ai. Ja sitten sinä olisit olеvina suomalainen opiskelija. Kulla kyllä hauskaa pitämään lakkijakin. – Ай. И потом ты была бы настоящим финским студентом. Да весело носить фуражки.
Vapun aattona tanssitaan tietysti myöhään yöhön. Varsinaisena Vapun päivänä siis toukokuun ensemmäisenä helsinkiläiset menevät sitten Ullalinnanmäelle piknikille satoin ja paistoin. Jos on täällä ilma kuin tänään, se on aivan täynnä ihmisiä. – В канун первомая, конечно, танцуют до поздней ночи. Собственно в день первомая, именно 1 Мая, хельсингцы идут на пикник на Улланлиннанмяки и в дождь, и в зной. Если здесь погода, как сегодня, там полно людей.
***
- Kuulostaa kivalta. Onko teillä ollut tapana käydä piknikillä? – Звучит прикольно. Есть ли у вас традиция ходить на пикник?
- No ei. Me olemme käyneet vain katselemassa. – Нет. Мы ходим только смотреть.
- Tänä vuonna minä järjestän Annan kanssa piknikin yllätykseksi sinulle ja Anssille. – В этом году я организую вместе с Анной пикник сюрпризом тебе и Ансси.
- Minulle ja Anssille... Taida tarkoittaa Anssille. – Мне и Ансси… наверное значит для Ансси.
Pysyisipä ilma näin hyvänä!
Siitä vapusta vielä..
Onko teillä ollut tapana käydä piknikillä?
Siihen aikaan
myöhään yöhön

читать дальше...

Тематики: kuulostaa hyvältä


Kuulostaa hyvältä 33 - Lönnrot ja Kalevala***Звучит неплохо 33 - Лённрот и КалевалаKalevala on Suomen kansalliseepos. Калевала - это национальный финский эпос.
Elias Lönnrot on laatinut sen eurooppalaisten eeposten esikuvaa noudattaen ja suomalaista kansanrunoutta aineistona käyttäen. Его создал Элиас Лённрот по подобию европейских эпосов, используя в качестве материала народную поэзию Финляндии.
Suomessa heräsi 1800-luvun alussa suuri kiinnostus kansanrunoutta kohtaan. В Финляндии в 19 веке возник большой интерес к народной поэзии.
Jo silloin oltiin tietoisia Venäjän Karjalassa elävästä suullisesta runoperinteestä. Уже тогда было известно об устном поэтическом наследии, существовавшем в российской Карелии.
Lönnrot kuten moni muutkin siihen aikaan teki useita retkiä Karjalaan. Лённрот по примеру многих в те времена часто наведовался в Карелию.
Näillä retkeillä hän keräsi vanhaa runoperinnettä ja kirjoitti muistiin satoja runoja estääkseen niiden häviämistä kokonaan. Во время этих поездок он собирал поэтический материал и записывал сотни стихотворений, чтобы они не пропали совсем.
Vaikka melkein jokainen Kalevalan rivi onkin aitoa kansanrunoutta, on eepos kokonaisuutena Elias Lönnrotin laatima taideteos. Хотя почти каждая строка Калевалы является народным стихотворным творчеством, эпос все же остается творением Элиаса Лённрота.
Hän ei mitenkään pyrkinyt salaamaan työtapaansa. Он ни в коей мере не пытался скрыть источник своего творения.
Lönnrot on itse todennut, että hän olisi voinut koota aineistosta vaikka seitsemän erilaista Kalevalaa, jos hän olisi halunnut. Лённрот сам утверждал, что при желании мог бы собрать материал для семи разных Калевал.
Kansallisromanttiset suomalaiset halusivat kuitenkin pitää Kalevalaa Suomen kansan luomena, ja uskottiin yleisesti, että Lönnrot oli löytänyt vanhan eepoksen osia ja koonnut niistä kerran unohtuneen eepoksen uudelleen. Сторонники национального романтизма Финляндии хотели представить Калевалу как творение самого народа, и повсеместно существовало мнение, что Лённрот нашел отдельные части старинного эпоса и воссоздал из них некогда забытый эпос.
Tämän käsityksen rinnalla eli vielä toinenkin käsitys Kalevalan synnystä. На ряду с этим представлением существовала другая теория о происхождении Калевалы.
Sen mukaan oli Lönnrot eepoksen kootessaan ollut luonnollisen kehityksen edellä. Согласно ей Лённрот при создании эпоса опережал естественное развитие литературы.
Jos hän ei olisi koonnut Kalevalaa, se olisi syntynyt itsestään. Если бы он не создал Калевалу, она родилась бы сама собой.
Kalevalan pääsankarit ovat Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen. Главные герои Калевалы – Вяйнямёйнен, Илмаринен и Лемминкяйнен.
Lönnrot laati Kalevalan juonen liittämällä pääsankareiden tarinoihin myös sellaisia runoja, jotka alkuperäisessä kansanrunoudessa kertoivat aivan eri henkilöistä. Лённрот создал сюжет Калевалы, приобщив к истории героев эпоса такие стихи, которые изначально повествовали совсем о других персонажах.
Hän loi myös kokonaan uusia henkilöitä, kuten esimerkiksi Ainon. Он создал также и совсем новых героев, как например, Айно.
Kun Lönnrot valitsi runoja Kalevalaan hän suosi muinaissuomalaista aineistoa kristillisen kustannuksella. Выбирая стихи для Калевалы, Лённрот отдавал предпочтение древне-финской поэзии … (вот тут некоторое затруднение в переводе, «…kristillisen kustannuksella». Если кто более сведущ, помогите. Прим. переводчика)
Kalevalalla oli suuri merkitys, kun Venäjän vallan aikana vuodesta 1809 vuoteen 1917 luotiin suomalaista kulttuuri-identiteettia. Калевала имела большое значение во времена российского правления с 1809 по 1917 года, когда происходило культурное становление финской нации.
Vaikka Kalevalan itäsuomalainen kieli oli niin vaikea, että vain pieni osa vuosisadan vaihteen sivistyneistöstä ymmärsi sitä, Kalevalalla oli suuri merkitys kulttiesineenä. Хотя восточный диалект Калевалы представлял трудности для понимания, что лишь небольшая часть просвещенной интеллигенции понимала его, Калевала все же имела большое значение в качестве культа.
Se oli tärkeä suomalaisuuden symboli ja se inspiroi kansallisia tieteitä ja taiteita. Она стала важным символом финской нации и вдохновляла на развитие национальной науки и искусства.
Nykyään Kalevala on suomalaisen kirjallisuuden käännetyin teos. Сейчас Калевала является самым переводимым произведением финской литературы.
Tähän mennessä se on ilmestynyt lähes viidelläkymmennellä eri kielellä. До сего времени она была издана почти на пятидесяти языках.

читать дальше...

Тематики: kuulostaa hyvältä


Kuulostaa hyvältä 32 - Звучит неплохо 32 (диалоги на финском языке)
32 Jutta saa harjoittelupaikan

Olet saanut hakemasi harjoittelupaikan. Täytä ohessa olevan lomakkeen b-osa ja palauta se toimistoomme heti matkajärjestelyt tehtyäsi, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua. Lomakkeen a-osa jää sinulle.

Jos vielä tässä vaiheessa joudut jostain syystä perumaan harjoittelun, ilmoita siitä välittömästi sekä CIMOon, että suoraan työnantajallesi. Peruutuksen syy on aina mainittava.

Jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi työtehtävistäsi, voit ottaa itse suoraan yhteyttä työnantajaasi ja pyytää lisätietoja.

Yleistä

Varaa riittävästi rahaa mukaasi, sillä ensimmäinen palkka tullaan todennäköisesti maksamaan vasta kuukauden kuluttua työn aloittamisesta. Ensimmäinen vuokra on kuitenkin yleensä maksettava heti vuokrasuhteen alettua. Asioiden hoidossa on omatoimisuus tarpeen. Neuvoja tarvit... neuvoja tarvittaessasi keskustele aina ensin työnantajasi kanssa. Mikäli et saa tarvitsemasi apua, ota yhteyttä asiaasi hoitaneeseen henkilöön toimistossamme. Muista pyytää työnantajalta se työtodistus ennen harjoittelun päättymistä tai maasta poistumista. Työtodistuksen saaminen jälkikäteen on osoittautunut erittäin vaikeaksi.

Työ- ja oleskelulupa

Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa, joihin ei tarvita työlupaa voi oleskeluluvan hankkia paikan päältä näyttämällä todisteen työsuhteesta. Todisteeksi käy esimerkiksi työnantajan kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi suhteen kesto, palkka, työtehtävät ja työnantajaa koskevat tiedot. Harjoittelijalla on kohdemaassa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin määräaikaisen työsopimuksen tehneellä työnantajalla.

Matkat ja asunto

Harjoittelija maksaa itse matkansa ja hoitaa matkajärjestelyt. Jotkut kansainväliset organisaaatiot korvaavat ohjelmiinsa sijoittuneiden matkakulut. Ota selvä onko korvaus sinun tapauksessasi mahdollinen. Joissakin tapauksissa ulkomaalainen työnantaja järjestää asunnon. Mutta yleensä senjoutuu hankkimaan itse. Joskus työnantaja lähettää harjoittelijoille ohjeet, joissa neuvotaan myös asunnon hankinnassa.

Vakuutus

Mikäli et ole vielä toimittanut vakuutustodistusta CIMOon, tee se välittömästi. Siitä on käytävä ilmi vakuutusaika, korvaussummat sekä se, että vakuutus on voimassa myös työaikana ja että siihen sisältyy matkavakuutus.

Harjoittelun arviointi

Ohessa lähetämme sinulle myös kaksi arviointilomaketta, jotka sinun on täytettävä harjoittelun päätyttyä. Täytä toinen lomakkeeista äidinkielelläsi ja toinen harjoittelumaan kielellä. Mielipiteesi harjoittelun onnistumisesta on tärkeä sekä meille että harjoittelumaan yhteystoimistolle. Palauta lomakkeet osoitteeseen:
CIMO
PL 343
00531 Helsinki
Asiaasi hoitaa Leena Strömberg, puhelinnumero, sähköposti
... A-lomake, b-lomake.

читать дальше...

Тематики: kuulostaa hyvältä dialogit suomeksi puhekieli разговорный финский аудирование диалоги по-фински звучит неплохо диалоги на финском языке


Kuulostaa hyvältä 31 - Звучит неплохо 31 (диалоги на финском языке)Ateneumissa В Атенеуме

Siinä se nyt on, ”Poika ja varis”. Вот она, "Мальчик и ворона".
Mestariteos vuodelta 1884. Шедевр 1884 года.
Hetkinen. Joo. Tämä on todellakin eräs tärkeimmistä Gallen Kallelan varhaisen kauden maalauksista. Минутку. Да. Это действительно одна из самых важных полотен раннего творчества Галлена Каллелы.
Ne olivat merkittävia siksi, että hän kuvasi niissä tavallista maalla asuvaa väestöä sen omassa ympдristössä. Их особенность в том, что он изображал в них деревенских жителей в своем окружении.
Gallen Kallela pyrki luomaan Suomelle oman kansallisen kuvataiteen maalaamalla tyypillisiä suomalaisia aiheita. Галлен Каллела пытался создать свое направление в искусстве Финляндии, создавая картины на типичные финские темы.
Ahaa, mutta minua kiinnostaa kyllä enemmän se, miksi sinä pidät tästä taulusta. Ага. Но меня больше интересует то, почему тебе нравится эта картина.
Ai, en minä ole koskaan tullut ajatelleeksi mikä minua tässä oikein viehtää. Я как-то никогда не задумывался, что меня в ней привлекает.
Ehkä minä salaa mielessäni haluaisin olla tuollainen paljain jaloin kotipihan nurmikolla seisova poika. Может быть, тайно в мыслях я хотел бы быть тем мальчиком, стоящим на лужайке босыми ногами.
Elämä näyttää niin yksinkertaiselta ja idylliseltä. Жизнь кажется такой простой и идиллической.
Täällä on muuten myös niitä Kalevalan aiheisia maalauksia, joista puhuit. Здесь есть и те картины по теме Калевалы, о которых ты говорила.
Ahaa. Onko täällä myös ”Sammon ryöstö”? Ага. А есть здесь "Похищение Сампо" тоже есть?
No sitä ei ole. Нет, ее нет.
Tämän kirjan mukaan se on Turun taidemuseossa. Как говорится в этой книге, она находится в музее Турку.
Mutta ”Lemmikäisen äiti” täällä on. Se on samalta kaudelta. Но здесь есть "Мать Лемминкяйнена". Она того же периода.
Onko se se itkevä äiti kuolleen poikansa vieressä? Это та самая плачущая мать возле умирающего сына?
Juuri se. Именно так.
Voi miten pieni! Ой, какая маленькая!
Minä luulin sitä paljon suuremmaksi. Я думала, что она значительно больше.
Mutta kyllä minä pidän paljon enemmän realistisesta taiteesta. Но мне больше нравится искусство в стиле реализма.
Katsotaan mitä täällä oikein sanotaan näiden tyylistä. Так, посмотрим что здесь говорится об их стиле.
Myöhäiseltä kaudelta, eurooppalaisia vaikutteita. Картины позднего периода, европейское влияние.
Gallen Kallela oli opiskellut Pariisissa, Berliinissä ja Italiassa. Галлен Каллела проходил обучение в Париже, Берлине и Италии.
Italialaiset freskot tekivät häneen suuren vaikutuksen ja monet niistä tauluista, jotka hän maalasi Italian tekemänsä matkan jälkeen ovat seinämaalausten luonnoksia... Итальянские фрески произвели на него большое впечатление, и многие из этих картин, которые он рисовал после поездки в Италию, являются эскизами тех фресок...
Ai, tätä minä en tiennytkään. A, я этого не знала.
Hän oli maalannut Pariisin maailmannäyttelyn maalaamassa freskot uudelleen suomen kansallismuseon eteishallin kattoon. Он изобразил картины Парижской всемирной выставки, нарисовав их заново на потолке вестибюля Финского национального музея.
Ne ovat siis samat freskot kuin siinä Maailmannäyttelyssä. Это те же самые фрески, что на всемирной выставке в Париже.
Ja muistatko vielä sen seinämaalauksen vanhassa ylioppilastalossa, jossa oli se hevosen selässä istuva tuohitorvea soittava sankari? А ты помнишь еще ту фреску в старом здании студенческого общежития, на которой герой, сидящий на коне, играет на берестяной трубе?
Se on ”Kullervon sotaanlähtö”, jonka Gallen Kallela maalasi vuonna 1901. Это "Отъезд Куллерво на войну", которую Галлен Каллела нарисовал в 1901 году.
Ai, silloin itsenäisyyspäivän juhlassa? А, это на празднике по случаю дня независимости?
Se oli siellä musiikkisalissa. Она была там, в музыкальном зале.

читать дальше...

Тематики: kuulostaa hyvältä dialogit suomeksi puhekieli разговорный финский аудирование диалоги по-фински звучит неплохо диалоги на финском языке


Kuulostaa hyvältä 30 Звучит неплохо 30 (диалоги по-фински)30. Anssin nimipäivänä. На именины Ансси.

Nyt minä juon maljan kaikille Suomen Ansseille. Сейчас я пью бокал за всех Ансси Финляндии. Ja aivan erityisesti sinulle. И особенно за тебя. Kiva tapa tämä nimipäivien viettäminen. Хорошая вещь эти именины. Voi juhlia vanhenematta. Можно праздновать и не стареть.
Ihmisen täytyy pitää hauskaa aina kun vain voi. Человеку нужно веселиться всегда, когда есть возможность. Mutta nyt sinä saat aivan väärän kuvan nimipäivistä. Но у тебя складывается несколько превратное впечатление об именинах. Yleensä nimipäivillä tarjotaan kahvia ja täytekakkua. На именины обычно подают кофе с тортом.
Kuulostaa tylsältä. Звучит как-то не очень весело. Muuten, mitä mieltä sinä olet Akseli Gallen-Kallelan taiteesta? Кстати, а что ты думаешь о творчестве Аксели Гален-Каллелы?
Gallen-Kallela on Suomen paras. Галлен-Каллела самый лучший в Финляндии. Tai ehkä paremminkin yksi Suomen parhaista taiteilijoista. Или один из самых лучших художников Финляндии.
Sitten minä en kyllä ymmärrä taiteesta yhtään mitään. Тогда я в искусстве решительно ничего не понимаю. Kulttuurin kurssilla käsiteltiin tänään Gallen-Kallelan Kalevala-aiheisia tauluja. Сегодня на курсах по культуре рассказывали про картины Галлен-Каллелы, посвященные Калевале. Ja suoraan sanoen ne ovat minusta hyvin erikoisia. И откровенно говоря, по-моему они довольно-таки специфичные.
Erikoisia? Sinä et siis pitänyt niistä. Специфичные? Так они тебе не понравились.
Sanon nyt rehellisesti: panisitkö sinä ”Sammon ryöstön” olohuoneesi seinälle? Я скажу честно: ты бы повесил себе в гостиную картину «Похищение сампо»?
No ehkä en, se on makuasia. Ну, это все-таки дело вкуса. Mutta yhden toisen Gallen-Kallelan maalaaman taulun minä kyllä panisin seinälleni. А вот другую картину Галлен-Каллелы я бы точно повесил бы на стену. Sen nimi on ”Poika ja varis”. Она называется «Мальчик и ворона». Gallen-Kallelan varhaiset realistiset maalaukset ovat aivan erilaisia kuin ne Kalevala-aiheiset teokset, joista kurssillasi puhuttiin. Ранние работы Галлен-Каллелы в стиле реализма совсем другие, нежели те произведения, о которых говорили на курсах. Niitä tuskin uskoisin saman henkilön tekemiksi. Я бы с трудом предположил, что они написаны одним и тем же автором. Tavallisen maallikon on helpompi arvostaa realistista taidetta. Обывателю проще рассуждать о реализме в искусстве.
Sinähän puhut kuin asiantuntija. Ты говоришь как специалист. Minä en tiennytkään, että olet noin hyvin perillä taiteesta. Я и не знала, что ты так хорошо разбираешься в искусстве.
Se ei vain ole tullut puheeksi. Просто речь об этом не заходила. Muuten, se minun äsken mainitsemani maalaus on täällä Ateneumin taidemuseossa, niin että sinä voit käydä ihailemassa sitä siellä. Кстати, та картина, о которой я недавно упомянул, находится здесь, в художественном музее Атенеум, так что можешь сходить и восхититься там ею.
Uskallanko minä edes tunnustaa, että en ole vielä koskaan käynyt Ateneumissa. Боюсь признаться, но я ни разу еще не была в Атенеуме.
Nyt on sitten korkea aika käydä. Ну, тогда самое время сходить.
No nyt minulla on ainakin hyvä syy mennä sinne. Теперь у меня, по крайней мере, есть причина пойти туда. Mutta yksi syy ei ole hyvä. Но одна лишь причина не так хорошо. Kukahan lähtisi mukaan? А кто пойдет со мной вместе?
No vaikka minä. Хотя бы и я. En olekaan käynyt siellä pitkään aikaan. Я тоже давно там не был.
Sovittu. Вот и договорились. Heti seuraavana sateisena sunnuntaina. В самое первое из дождливых воскресений. Taiteelle! За искусство!
Taiteelle! За искусство!

читать дальше...

Тематики: Звучит неплохо Kuulostaa hyvältä диалоги по-фински аудирование параллельные тексты видеокурс финского языка tekstit suomeksi ja venäjäksi