Финляндия, финский язык и все о нем

Kuulostaa hyvältä 33 - Lönnrot ja Kalevala***Звучит неплохо 33 - Лённрот и КалевалаKalevala on Suomen kansalliseepos. Калевала - это национальный финский эпос.
Elias Lönnrot on laatinut sen eurooppalaisten eeposten esikuvaa noudattaen ja suomalaista kansanrunoutta aineistona käyttäen. Его создал Элиас Лённрот по подобию европейских эпосов, используя в качестве материала народную поэзию Финляндии.
Suomessa heräsi 1800-luvun alussa suuri kiinnostus kansanrunoutta kohtaan. В Финляндии в 19 веке возник большой интерес к народной поэзии.
Jo silloin oltiin tietoisia Venäjän Karjalassa elävästä suullisesta runoperinteestä. Уже тогда было известно об устном поэтическом наследии, существовавшем в российской Карелии.
Lönnrot kuten moni muutkin siihen aikaan teki useita retkiä Karjalaan. Лённрот по примеру многих в те времена часто наведовался в Карелию.
Näillä retkeillä hän keräsi vanhaa runoperinnettä ja kirjoitti muistiin satoja runoja estääkseen niiden häviämistä kokonaan. Во время этих поездок он собирал поэтический материал и записывал сотни стихотворений, чтобы они не пропали совсем.
Vaikka melkein jokainen Kalevalan rivi onkin aitoa kansanrunoutta, on eepos kokonaisuutena Elias Lönnrotin laatima taideteos. Хотя почти каждая строка Калевалы является народным стихотворным творчеством, эпос все же остается творением Элиаса Лённрота.
Hän ei mitenkään pyrkinyt salaamaan työtapaansa. Он ни в коей мере не пытался скрыть источник своего творения.
Lönnrot on itse todennut, että hän olisi voinut koota aineistosta vaikka seitsemän erilaista Kalevalaa, jos hän olisi halunnut. Лённрот сам утверждал, что при желании мог бы собрать материал для семи разных Калевал.
Kansallisromanttiset suomalaiset halusivat kuitenkin pitää Kalevalaa Suomen kansan luomena, ja uskottiin yleisesti, että Lönnrot oli löytänyt vanhan eepoksen osia ja koonnut niistä kerran unohtuneen eepoksen uudelleen. Сторонники национального романтизма Финляндии хотели представить Калевалу как творение самого народа, и повсеместно существовало мнение, что Лённрот нашел отдельные части старинного эпоса и воссоздал из них некогда забытый эпос.
Tämän käsityksen rinnalla eli vielä toinenkin käsitys Kalevalan synnystä. На ряду с этим представлением существовала другая теория о происхождении Калевалы.
Sen mukaan oli Lönnrot eepoksen kootessaan ollut luonnollisen kehityksen edellä. Согласно ей Лённрот при создании эпоса опережал естественное развитие литературы.
Jos hän ei olisi koonnut Kalevalaa, se olisi syntynyt itsestään. Если бы он не создал Калевалу, она родилась бы сама собой.
Kalevalan pääsankarit ovat Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen. Главные герои Калевалы – Вяйнямёйнен, Илмаринен и Лемминкяйнен.
Lönnrot laati Kalevalan juonen liittämällä pääsankareiden tarinoihin myös sellaisia runoja, jotka alkuperäisessä kansanrunoudessa kertoivat aivan eri henkilöistä. Лённрот создал сюжет Калевалы, приобщив к истории героев эпоса такие стихи, которые изначально повествовали совсем о других персонажах.
Hän loi myös kokonaan uusia henkilöitä, kuten esimerkiksi Ainon. Он создал также и совсем новых героев, как например, Айно.
Kun Lönnrot valitsi runoja Kalevalaan hän suosi muinaissuomalaista aineistoa kristillisen kustannuksella. Выбирая стихи для Калевалы, Лённрот отдавал предпочтение древне-финской поэзии … (вот тут некоторое затруднение в переводе, «…kristillisen kustannuksella». Если кто более сведущ, помогите. Прим. переводчика)
Kalevalalla oli suuri merkitys, kun Venäjän vallan aikana vuodesta 1809 vuoteen 1917 luotiin suomalaista kulttuuri-identiteettia. Калевала имела большое значение во времена российского правления с 1809 по 1917 года, когда происходило культурное становление финской нации.
Vaikka Kalevalan itäsuomalainen kieli oli niin vaikea, että vain pieni osa vuosisadan vaihteen sivistyneistöstä ymmärsi sitä, Kalevalalla oli suuri merkitys kulttiesineenä. Хотя восточный диалект Калевалы представлял трудности для понимания, что лишь небольшая часть просвещенной интеллигенции понимала его, Калевала все же имела большое значение в качестве культа.
Se oli tärkeä suomalaisuuden symboli ja se inspiroi kansallisia tieteitä ja taiteita. Она стала важным символом финской нации и вдохновляла на развитие национальной науки и искусства.
Nykyään Kalevala on suomalaisen kirjallisuuden käännetyin teos. Сейчас Калевала является самым переводимым произведением финской литературы.
Tähän mennessä se on ilmestynyt lähes viidelläkymmennellä eri kielellä. До сего времени она была издана почти на пятидесяти языках.

читать дальше...

Тематики: kuulostaa hyvältä


Virve Rosti - Oon voimissain *** Вирве Рости - Я еще сильна духом

Ensin pelästyin, olin suunniltain
Mä luulin etten elää voi jos et käy rinnallain
Ja kun valvoin monet yöt
Kuvat nää vain seuranain
Voimaa sain
Nyt tulen toimeen omillain

Vaan takaisin
Sä saavut noin
Mä törmään mieheen katuvaan
vaik tuskin anteeks antaa voin
Kun oveen uuden lukon saan
Ulos jäät sä seisomaan
Ja avaimen saa joku toinen
Jonka kanssa kaiken jaan

Siis lähde vain
Pois portiltain
Sua enää koskaan
En tahdo nähdä pihallain
Sä etkö muista kun lähdit nauraen
Ja mä jälkees itkin
Enää itke vuokses mä en

Saat nähdä sen
Mä vahva oon
Löydän uuden rakkauden
Ja jälleen katson aurinkoon
Uuden syntymän mä koin
Antaa paljon vielä voin
Oon voimissain
Oon voimissain, heeeiheeei...

Kaikki voimat ponnistin
Etten kuoliskaan
Nyt yhteen palaset mun elämäni jälleen saan
Mä ensin mietin monet yöt
Mä kunnes murheen nujersin
Mä vihdoinkin
Sua tahdo en nyt takaisin

Ja nähdä saat
Sen tänään teen
Sut ulos heitän vaikka kylmään talvipakkaseen
Ei auta oveen koputtaa
Et enää tänne tulla saa
Mä säästän rakkauteni varten jotain paljon parempaa

Siis lähde vain
Pois portiltain
Sua enää koskaan
En tahdo nähdä pihallain
Sä etkö muista kun lähdit nauraen
Ja mä jälkees itkin
Enää itke vuokses mä en

Saat nähdä sen
Mä vahva oon
Löydän uuden rakkauden
Ja jälleen katson aurinkoon
Uuden syntymän mä koin
Antaa paljon vielä voin
Oon voimissain
Oon voimissain, oooh.

Siis lähde vain
Pois portiltain
Sua enää koskaan
En tahdo nähdä pihallain
Sä etkö muista kun lähdit nauraen
Ja mä jälkees itkin
Enää itke vuokses mä en

Saat nähdä sen
Mä vahva oon
Löydän uuden rakkauden
Ja jälleen katson aurinkoon
Uuden syntymän mä koin
Antaa paljon vielä voin
Oon voimissain
Oon voimissain
OON VOIMISSAIN !

читать дальше...

Тематики: песни по-фински с переводом laulut suomeksi песни с переводом


Anna Eriksson - Kun katsoit minuun *** Анна Эрикссон – Когда ты смотрел на меняKun uni haparoivin sormin luomet yhteen sulattaa Когда сон своими пальцами, нащупывая, закрывает веки
tulet mieleen huolettomin askelin Ты входишь в мое сознание непринужденной походкой
On jälleen kesäyö ja rannan tuoksu tihkuu kuusamaa Опять летняя ночь и запах жимолости на берегу
hymyilet taas niin kuin silloinkin Ты опять улыбаешься как и тогда
En enää muista kasvojas tai mitä mulle sanoitkaan Я уже не помню твоего лица или того ,что ты мне говорил
mutta muistan miten katsoit Но я помню твой взгляд
miten sait mut hehkumaan Помню, как ты вселил в меня дрожь

refrain:
Kun katsoit minuun Когда ты смотрел на меня,
kaiken muun mä unohdin Я забывала все остальное
Kun katsoit minuun Когда ты смотрел на меня,
vain sinun olla halusin Я хотела быть только твоей
Kun katsoit minuun Когда ты смотрел на меня,
sytyin sylissäs ja paloin Я вспыхивала в твоих объятиях и пылала
Silloin rakastaa sua aloin Я полюбила тебя тогда,
kun sä katsoit minuun hetken niin Когда ты на мгновение посмотрел на меня

Mä saatan nähdä jälleen kuinka juokset mereen nauraen Опять я могу видеть, как ты бежишь к морю, смеясь
ja kun käännyt valo saa sut säihkymään А когда оборачиваешься, ты сияешь в свете
Sä olet nuori täynnä voimaa katsot minuun kutsuen Ты молод и полон сил, смотришь на меня и манишь
en estele tuun syliis sykkivään Я не колеблясь, иду в твои объятия
En enää muista vuosia Я больше не помню о годах
oot tässä unen verran vain Ты будто из сна
enkä kadu sitä koskaan Я никогда не пожалею о том,
mitä sinulta mä sain Что я испытала вместе с тобой

refrain

Ei mikään muu voi merkitäkään enempää Ничто больше не может значить так много
sen katseen tuntu tuskin koskaan häviää Ощущение этого взгляда, кажется, останется навсегда

Kun katsoit minuun Когда ты смотрел на меня, (2x)
kaiken muun mä unohdin Я забывала все остальное
Kun katsoit minuun Когда ты смотрел на меня,
vain sinun olla halusin Я хотела быть только твоей
Kun katsoit minuun Когда ты смотрел на меня,
sytyin sylissäs ja paloin Я вспыхивала в твоих объятиях и пылала
Silloin rakastaa sua aloin Я полюбила тебя тогда,
kun sä katsoit minuun hetken niin Когда ты на мгновение посмотрел на меня

читать дальше...

Тематики: песни по-фински с переводом laulut suomeksi песни с переводом


Paula Koivuniemi - Jos konuktöörin nait *** Паула Койвуниеми - Если выйдешь замуж за проводникаJos sä konduktöörin mieheksesi sait Если ты вышла замуж за проводника
Valtion rautatiet sä myöskin nait Ты выйшла замуж одновременно за национальные железные дороги
On siellä sellaiset työaikain lait Такие уж там нормативы рабочего времени

Häntä et sä määräaikaan nää В назначенное время ты его не увидишь
Olkoon helle taikka pakkassää Будь это жара или холод
Joka juna aina myöhästyy Любой поезд всегда опаздывает

Vessaan kotona hän kurkistaa Дома он заглядывает в туалет
Ensin sitten vasta rauhan saa Только после этого он успокаивается
Lippuja hän unissaankin myy Билеты он продает даже во сне

Korso, Kerava ja Järvenpää Корсо, Керава и Ярвенпяа
Häntä kotona et koskaan nää Дома его никогда не застанешь
Yksin nukkua sä yötkin saat Ночами приходится спать одной

Kun hän eläkkeelle kerran jää А однажды, когда он выйдет на пенсию,
Silloin hällä on jo harmaa pää Тогда у него уже будет седая голова
Vanhan miehen vaivat öisin jaat Ты разделишь ночами все тяготы старого человека

Jos sä konduktöörin mieheksesi sait Если ты вышла замуж за проводника
Valtion rautatiet sä myöskin nait Ты вышла замуж одновременно за национальные железные дороги
On siellä sellaiset työaikain lait Такие уж там нормативы рабочего времени

Häntä et sä määräaikaan nää В назначенное время ты его не увидишь
Olkoon helle taikka pakkassää Будь это жара или холод
Joka juna aina myöhästyy Любой поезд всегда опаздывает

читать дальше...

Тематики: песни по-фински с переводом laulut suomeksi песни с переводом


Happoradio – Puhu äänellä jonka kuulen*** Хаппорадио – Говори голосом, который я услышуKumpaa sinä pelkäät, melua vai rauhaa? Чего ты боишься, шума или тишины?
Kumpaa sinä kaihdat,yksinäisyyttä vai laumaa? Чего ты избегаешь одиночество или толпу?
Miksi sä itket, kun naapurissa jonkun lapsi nauraa? Почему ты плачешь, когда по соседству смеется чей-то ребенок?
Olet syvää vettä, luoksepääsemätön vuori Ты – глубокая вода, неприступная гора
Unohdettu ullakko, olet titaaninen kuori Забытый чердак, ты титановая кора.

Miksi sä itket, kun naapurissa jonkun lapsi nauraa? Почему ты плачешь, когда по соседству смеется чей-то ребенок?
Miksi sä itket, kun radiossa joku rakkaudesta laulaa? Почему ты плачешь, когда по радио кто-то поет о любви?

Puhu äänellä jonka kuulen, Говори голосом, который я услышу
Sanoilla jotka ymmärrän, Словами, которые я пойму
Runoilla jotka käsitän Стихами, которые я уразумею
Sinuun tarvii tekstityksen, Тебе нужны субтитры
Salaisuuksien selittäjän, Толкователь тайн
Kertojan kaikkitietävän Всезнающий рассказчик
Puhu äänellä jonka kuulen Говори голосом, который я услышу

Olen yksinkertainen, aina selitystä vailla Я прост, без объяснений
Sinä kartta monimutkainen, matka vierahilla mailla Ты – сложная карта, путешествие по чужим странам

Miksi sä itket, kun radiossa joku rakkaudesta laulaa? Почему ты плачешь, когда по радио кто-то поет про любовь?

Puhu äänellä jonka kuulen, Говори голосом, который я услышу
Sanoilla jotka ymmärrän, Словами, которые я пойму
Runoilla jotka käsitän Стихами, которые я уразумею
Sinuun tarvii tekstityksen, Тебе нужны субтитры
Salaisuuksien selittäjän, Толкователь тайн
Kertojan kaikkitietävän Всезнающий рассказчик
Puhu äänellä jonka kuulen Говори голосом, который я услышу(x4)

читать дальше...

Тематики: песни по-фински с переводом laulut suomeksi